Musikk

Nedenfor vil vi presentere litt forskjellige musikkalternativer for brudevalsen. 

Ikke alle ønsker vals, så vi vil også presentere litt alternativer i noen egne spillelister. 

Engelsk vals – klassisk brudevals